Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Kuruluş Bilgileri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı, Toros Üniversitesi Bahçelievler Yerleşkesinde bulunan Meslek Yüksekokulu binasında 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğretimine başlamıştır.

Kazanılan Derece
Önlisans Derecesi

Derecenin Seviyesi
Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Meslek liselerinin; Ebelik, Ebelik- Hemşirelik, Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Hizmetleri, Laboratuvar Teknisyenliği, Sağlık, Sağlık Memurluğu, Veteriner-Laboratuvar bölümlerinden mezun olanlar “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge'leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve YGS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli puanı almaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler sağlık meslek lisesi ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış veya ulusal üniversite sınavında yeterli puan almış öğrencilerdir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans derecesini elde etmek için 120 AKTS'yi (64 ulusal kredi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

Program Profili
Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokuluna bağlı Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. Bu programın amacı, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan kişilere eğitim vermektir. Bu nedenle öğrenciler iki yıl boyunca teorik ve pratik derslerde öğrendikleri bilgi ve becerileri, uygulamalı olarak geliştirmek için dördüncü yarıyılda dönem içi rutin laboratuvar uygulaması ve ikinci ve dördüncü yarıyıl sonunda yaz stajı yaparlar.

Mezunların İstihdam Profilleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezunları üniversite ve devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel klinikler ve tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde görev yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler. Tercih Yapılabilecek Lisans Programları: Biyoloji, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Toros Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programından mezun olmak için en az 120 AKTS (64 ulusal) krediyi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2.00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Temel Uygulamalar Laboratuvarında eğitim alma ve uygulama. Çözüm ortaklarımız olan bir çok sağlık kurumlarında staj yapma olanağı.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. CEM YALAZA
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. DENİZ YALÇINKAYA
Adres Bahçelievler Kampüsü , 1857 Sokak, No 12,
Posta Kodu 33140
Telefon +90324 325 33 00
Fax +90324 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=78
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir