Fen Bilimleri Enstitüsü
Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı ( Tezsiz )

Kuruluş Bilgileri
Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı yüksek lisans programına öğrenci almaya 2014-2015 öğretim yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece
Yüksek Lisans

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Mezun durumunda olan veya mezuniyet koşullarını tamamlamış olup, mezuniyet işlemleri devam edenlerden bu durumlarını belgeleyen T.C. ve KKTC vatandaşları ile yabancı uyruklu adaylar tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilir. Programa başvuranların sayısının ilan edilen kontenjanın üzerinde olduğu durumlarda, başvurular lisans mezuniyet not ortalaması 100.00 tam puan üzerinden değerlendirmeye alınır. Adaylar, lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak ilgili ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara puan sırasına göre sıralanarak yerleştirilirler. Her program için, kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilir. Kontenjan uygulanmadığı durumlarda başvurular belgeler üzerinden değerlendirilerek adayların programa yerleştirilmesine karar verilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt hakkını kazanan adayların listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar, enstitü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
ABD/ASD’lerin ilan edilen yatay geçiş kontenjanlarına, Üniversitenin aynı veya başka enstitülerine bağlı ana bilim dalları veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan ve disiplin cezası almamış öğrenciler başvurabilirler. Başvuracak adayların bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü programlara başvuru ve öğrenci kabulü ile kontenjan ilanındaki koşulları sağlamış olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 30 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders, ve proje çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 60'dir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir.

Program Profili
Sunulan programın genel amacı, gerçek yaşamda bilişim teknolojileri tekniklerin kullanımını göstermek, bilgi teknolojileri alanında ve uygulamalı ve teorik istatistik alanlarında kullanılmak üzere yeni teknikler geliştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar Üniversitelerde ya da şirketlerde iş bulabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezsiz yüksek lisans programı mezunları doktora düzeyi öğrenime başvuramazlar

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yüksek lisans öğrencisinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten dönem sonu notu olarak kredili ders ise en az (CC), kredisiz ders ise (S) notu alması gerekir. Akademik takvimde belirtilen sürede öğretim üyesi tarafından not takdir edilmeyen kredili dersler (FF), kredisiz dersler (U) notu olarak işlem görür. Harf notları, yüzdelik karşılıkları ve katsayılar: 90-l00 AA 4.0 85-89 BA 3.5 80-84 BB 3.0 75-79. CB 2.5 70-74 CC 2.0 60-69 DC 1.5 50-59 DD 1.0 40-49 FD 0.5 39-00. FF. 0.0

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı için 4 adet Bilgisayar Laboratuvarımız mevcuttur.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üye. MEHMET ALİ AKTAŞ
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Arş. Gör. SERCAN URTEKİN
Adres Bahçelievler Mahallesi 16. Cadde No: 77, 33140 Yenişehir / Mersin, Türkiye
Posta Kodu 33140
Telefon +903243253300/214
Fax +903243253301
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=3
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir