Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi

Ders Bilgileri

MESLEKİ UYGULAMA II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
CGP242 Bahar 0 16 4 10

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr.Gör.Güzin ÖZÇELİK
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Öğrencinin edindiği teorik bilgileri alanda uygulama; çalıştığı kitleye uygun gelişimsel değerlendirme yapma, çalışma planı oluşturabilme, uygun destek programları planlama ve uygulama, aileye danışmanlık verme, toplumsal gereklilikler doğrultusunda seminer hazırlama becerileri ve çalışma alanlarına yönelik bakış açısı kazanmasını sağlamak.
İçeriği Çocuk gelişimi konusunda edindiği teorik bilgileri pratiğe yansıtma; gelişim değerlendirmesi yapma, değerlendirme sonuçlarını yorumlama, uygun destek programları hazırlayıp gerekirse uygulama, uygulama sonuçlarını değerlendirme, aileye danışmanlık verme. Çocuk gelişimi ile ilgili uygulama birimlerinde aile ve çocuğun güncel gereksinimleri doğrultusunda mesleki donanımını sergileyebileceği yeni uygulamalar planlama ve yürütme. Uygulama ve deneyimleri raporlaştırma.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Gözlem Yapar
2 Gelişimsel Değerlendirme Yapar
3 İhtiyaçlara göre gelişimsel destek programları hazırlar
4 Ailelere danışmanlık verir
5 Kazandığı teorik ve pratik bilgileri uygular

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Eğitim- Gözlem Anlatım Tartışma Uygulama-Alıştırma
2 Uygulama Anlatım Tartışma Uygulama-Alıştırma
3 Uygulama Anlatım Tartışma Uygulama-Alıştırma
4 Uygulama Anlatım Tartışma Uygulama-Alıştırma
5 Uygulama Anlatım Tartışma Uygulama-Alıştırma
6 Uygulama Anlatım Tartışma Uygulama-Alıştırma
7 Uygulama Anlatım Tartışma Uygulama-Alıştırma
8 Uygulama Anlatım Tartışma Uygulama-Alıştırma
9 Uygulama Anlatım Tartışma Uygulama-Alıştırma
10 Uygulama Anlatım Tartışma Uygulama-Alıştırma
11 Uygulama Anlatım Tartışma Uygulama-Alıştırma
12 Uygulama Anlatım Tartışma Uygulama-Alıştırma
13 Uygulama Anlatım Tartışma Uygulama-Alıştırma
14 Uygulama Anlatım Tartışma Uygulama-Alıştırma
15 Uygulama Anlatım Tartışma Uygulama-Alıştırma
16 Ugulama ve dosya teslimi

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 aura E.Berk(2002).Infants and Children:Prenatal Through MiddleChildhood.Allynand Bacon. Bayhan,S.B.,Artan,İ(2004)Çocuk Gelişimi ve Eğitimi.Morpa Kültür Yayınları. Güncel Kaynaklar

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Gözlem Yapar 1͵2͵3 1͵2
2 Gelişimsel Değerlendirme Yapar 1͵2͵3͵4͵10 1͵2
3 İhtiyaçlara göre gelişimsel destek programları hazırlar 1͵2͵3͵4͵6͵12 1͵2
4 Ailelere danışmanlık verir 1͵2͵3͵4͵5͵6 1͵2
5 Kazandığı teorik ve pratik bilgileri uygular 1͵2͵3͵4͵5͵6 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 16 224
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 0 0 0
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 0 0 0
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 1 24 24
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 0 0 0
16 Son Sınav 0 0 0
  248