Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi

Ders Bilgileri

ÇOCUK VE DRAMA I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
CGP229 Güz 2 2 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr.Gör.merve koyuncu
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Program sonunda öğrenci; • Yaratıcı drama alanının öğretimine yönelik olarak olumlu tutum geliştirir. • Yaratıcılık, drama, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama vb. temel kavramları kazanır. • Dramayı uygularken sahip olunması gereken yeterlikler ve sorumlulukları kavrar. • Bireylerin tüm gelişim özellikleri ve bu özelliklere göre drama öğretiminin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi sahibi olur.
İçeriği Dramanın sosyolojik, psikolojik boyutları, Dramanın tarihi ve eğitimde uygulamaları, Eğitimde drama, rol oynama ve doğaçlama terimlerini ve dramanın yaratıcılık ve iletişim kavramlarıyla ilişkisi, Drama uygulamaları ve farklı derslerin öğretiminde drama etkinliklerinden nasıl yararlanılacağı incelenecektir

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Öğrenciler, bir dramanın sosyal psikolojik formatı, dramanın tarihi ve eğitimdeki uygulamaları hakkında bilgi edineceklerdir.
2 Öğrenciler, drama, dramatizasyon, dramatik oyun canlandırma gibi başlıca temel kavram ve terimler bilgisine sahip olacaklardır.
3 Öğrenciler, drama ve tiyatro tekniklerini kullanabileceklerdir.
4 Öğrenciler, hayal gücünü, yaratıcılığını ve estetik duyarlılığını geliştirebileceklerdir.
5 Öğrenciler, kendilerine güven ve saygı konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Dramaya Giriş: Dramanın tanımı, temel kavramları, tarihçesi, drama, oyun,tiyatro ve psikodrama arasındaki farklılıklar. anlatım,tartışma,sunum
2 Dramanın Yararları:Dramanın yaratıcılık, zihinsel gelişim, kişilerarası ilişkiler, sosyal beceriler, karar verme ve problem çözme becerileri, duyguların fakında olma ve kendi ifade etme becerileri üzerindeki etkileri anlatım,tartışma,sunum
3 Dramanın Aşamaları ve Teknikleri: Isınma aşaması-hazırlık, canlandırma aşaması, değerlendirme aşaması, dramada kullanılan çeşitli teknikler (Doğaçlama (improvisation) , rol oynama (role play) fotoğraf anı (stil image), mim, rol kartları(role cards) vb anlatım,tartışma,sunum
4 Dramanın Aşamaları ve Teknikleri: Isınma aşaması-hazırlık, canlandırma aşaması, değerlendirme aşaması, dramada kullanılan çeşitli teknikler (Doğaçlama (improvisation) , rol oynama (role play) fotoğraf anı (stil image), mim, rol kartları(role cards) vb anlatım,tartışma,sunum
5 Dramanın sözcük olarak kökeni, tanımı -Yaratıcı dramanın tanımı, amaçları/Drama Uygulamaları -Yaratıcı drama, tiyatro, oyunculuk arasındaki farklar anlatım,tartışma,sunum
6 Yaratıcı dramanın özellikleri/Drama Uygulamaları anlatım,tartışma,sunum
7 Yaratıcı dramanın ilkeleri/Drama Uygulamaları anlatım,tartışma,sunum
8 vize anlatım,tartışma,sunum
9 Yaratıcı dramanın boyutları/Drama Uygulamaları anlatım,tartışma,sunum
10 Yaratıcı dramanın dünyadaki ve Türkiye’deki tarihçesi/Drama Uygulamaları anlatım,tartışma,sunum
11 Yaratıcı drama alanındaki öncüler/Drama Uygulamaları anlatım,tartışma,sunum
12 Bireysel Özellikler ve Bu özelliklerin tanınması/Drama Uygulamaları anlatım,tartışma,sunum
13 Bireyler ve Gruplararası iletişim-etkileşim/Drama Uygulamaları -Duyu, güven çalışmaları/Drama Uygulamaları anlatım,tartışma,sunum
14 Oyun, Rol Oynama, Doğaçlama kavramları/Drama Uygulamaları anlatım,tartışma,sunum
15 Yaratıcı drama etkinliklerinde kullanılacak araç-gereçler. /Drama Uygulamaları anlatım,tartışma,sunum
16 son sınav anlatım,tartışma,sunum

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Adigüzel, H.Ö., (2002) Yaratıcı Drama Yazılar I 1985-1995, Natürel Yayınları, Ankara.
2 San, İ., Drama ve Öğretim Bilgisi, Natürel Yayınları, Ankara.
3 San, İ.,7.Uluslararası Drama Seminer Notları, Natürel Yayınları, Ankara. Üstündağ, T., (2004) Drama Öğretmenimin Günlüğü (6. Baskı) Pegem A yayınları, Ankara. Yardımcı Kaynaklar Adıgüzel, H.Ö., (1993) Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sel, R.,(1990) Her Yaşa Göre Oyunlar Rontlar Halk Dansları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. Baran, M., (1993) Çocuk Oyunları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. Yıldırım, Üzeyir, Emine. (2000) Çocuk Oyunları, Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ankara. Özhan, M. (1997) Türkiye’de Çocuk Oyunları Kültürü. Önder, A., (1999) Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama, Epsilon Yayınları, İstanbul. Levent, T.,(1993) Niçin Tiyatro, Gündoğan Yayınları, Ankara. Gönen, M., Dalkılıç, N.(1998) Çocuk Eğitiminde Drama, Epsilon Yayınları, İstanbul. Ömeroğlu, E.(2003) Okulöncesi Eğitimde Drama, Kök Yayınları, Ankara. Öztürk, A. (2001) Yaratıcı Drama Yöntemiyle İşlenen Tiyatro Dersinin Öğretmen Adaylarındaki Sözel İletişim Becerilerine Etkileri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. Ferda, Ö.(1996) Okulöncesi Dönem Müzik Eğitiminde Dramanın Kullanımının Etkinliği (5-6 Yaş Grubu), Ank. Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Öğrenciler, bir dramanın sosyal psikolojik formatı, dramanın tarihi ve eğitimdeki uygulamaları hakkında bilgi edineceklerdir. 12 1͵2
2 Öğrenciler, drama, dramatizasyon, dramatik oyun canlandırma gibi başlıca temel kavram ve terimler bilgisine sahip olacaklardır. 8 1͵2
3 Öğrenciler, drama ve tiyatro tekniklerini kullanabileceklerdir. 12 1͵2
4 Öğrenciler, hayal gücünü, yaratıcılığını ve estetik duyarlılığını geliştirebileceklerdir. 6 1͵2
5 Öğrenciler, kendilerine güven ve saygı konusunda bilgi sahibi olacaklardır. 1 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 4 56
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 1 2 2
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 2 2
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 0 0 0
16 Son Sınav 1 2 2
  90