Meslek Yüksekokulu
Lojistik

Ders Bilgileri

LOJİSTİKTE GÜNCEL KONULAR
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
LOJ250 Bahar 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğretim Gör. Selami GEDİK
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Ders lojistikte güncel konu ve gelişmelerle ilgili her türlü uygulama ve bilgilendirmeyi sağlamaktadır. Ders vaka çalışmaları, sınıf içi uygulamalar ve tartışmalarla ilgili konuları öğretmeyi amaçlamaktadır.
İçeriği Serbest piyasa ekonomisinde lojistiğin rolunu anlatmak ve güncel konulara bağlı olarak bütünleşik lojistik hizmetleri incelemek dersin içeriği arasında yer almaktadır. Dersi alan öğrenciler, akademide ve iş hayatında var olan lojistikle ilgili son güncel gelişmeleri ve konuları öğrenme şansını bulacaklardır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Lojistikteki güncel konuları lojistik ve tedarik zinciri bakış açısıyla değerlendirebilecektir.
2 İlgili terminolojiyi, kavramları kullanabilecektir.
3 Ekonomik büyümede lojistik ve tedarik zincirinin rolünü açıklayabilecektir.
4 Lojistik ve tedarik zincirindeki güncel konuları farklı bakış açılarından değerlendirebilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Türkiye'de Lojistik Altyapısı Sözlü Sunum
2 Lojistik ve Bilgi Teknolojileri Sözlü Sunum
3 Stratejik ve Finansal Lojistik Sözlü Sunum
4 Lojistikte Örgütsel ve Yönetimsel Konular Sözlü Sunum
5 Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı Sözlü Sunum
6 Başarılı Lojistik Projeler- Gelişmiş Ülkelerden Örnekler Sözlü Sunum
7 Türk Nakliyecileri Sektörü Sözlü Sunum
8 Ara Sınav
9 Tedarik Zinciri Stratejileri Sözlü Sunum
10 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimin' de Kariyer Fırsatları Sözlü Sunum
11 E-Ticaret Uygulamaları Sözlü Sunum
12 Depolama Sistemlerinde Otomasyon Uygulamaları Sözlü Sunum
13 Türkiye'de Forwarder Sözlü Sunum
14 Soğuk Zincir Lojistiği Sözlü Sunum
15 Vaka Çalışması Sözlü Sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Lojistikte Güncel Konular Kavramlar ve Uygulamalar Yrd. Doç. Dr. Pınar Seden Meral

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Lojistikteki güncel konuları lojistik ve tedarik zinciri bakış açısıyla değerlendirebilecektir. 1͵2͵3 1͵2
2 İlgili terminolojiyi, kavramları kullanabilecektir. 1͵2 1͵2
3 Ekonomik büyümede lojistik ve tedarik zincirinin rolünü açıklayabilecektir. 5͵6͵8 1͵2
4 Lojistik ve tedarik zincirindeki güncel konuları farklı bakış açılarından değerlendirebilecektir. 3͵6 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 6 6
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 10 10
16 Son Sınav 1 1 1
  60