Meslek Yüksekokulu
Lojistik

Ders Bilgileri

SATINALMA TEKNİKLERİ VE TEDARİKÇİ YÖNETİMİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
LOJ241 Güz 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Selami GEDİK
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Bu derste; satınalma ve tedarik ile ilgili stratejik konuların üzerinde durulması amaçlanmış olup, bu doğrultuda öğrencilere satınalma fonksiyonlarını, küresel kaynak alımı aktivitelerini, satınalma sistemlerini, satınalma sürecindeki potansiyel problemlerin çözümü ile en iyi tedarikçileri belirleme ve e-satınalma gibi tekniklerin öğretilmesi hedeflenmektedir.
İçeriği Tedarik yönetiminin kapsamı ve amaçları, tedarik yapısı ve organizasyon, tedarik süreci değişkenleri: kalite, miktar, zaman, fiyat, tedarik kaynakları, tedarik yönetimi uygulamaları, tedarik sistemi, satınalma süreci ve satınalma modelleri, tedarikçi seçimi ve tedarikçilerin değerlendirilmesi, satınalma planları ve tedarik operasyonları, sipariş miktarı kararları ve tedarik- stok ilişkileri

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Tedarik yönetimin kapsamını ve amaçlarını açıklamak
2 Satınalma süreçlerini ve modellerini açıklamak
3 Satınalma sürecindeki kriterleri de göz önünde bulundurarak, en iyi tedarikçileri belirliyebilmek.
4 Satınalma sürecindeki potansiyel problemlerin çözümünü belirliyebilmek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Tedarik Yönetiminin Kapsamı ve Amaçları Sözlü Sunum
2 Tedarik Yapısı ve Organizasyon Sözlü Sunum
3 Tedarik Süreci Değişkenleri : Kalite, Miktar, Zaman, Fiyat Sözlü Sunum
4 Tedarik Süreci Değişkenleri : Kalite, Miktar, Zaman, Fiyat Sözlü Sunum
5 Tedarik Kaynakları Sözlü Sunum
6 Tedarik Yönetimi Uygulamaları Sözlü Sunum
7 Tedarik Sistemi Sözlü Sunum
8 Ara SInav
9 Satınalma Süreci Sözlü Sunum
10 Satınalma Modelleri Sözlü Sunum
11 Tedarikçi Seçimi ve Tedarikçilerin Değerlendirilmesi Sözlü Sunum
12 Satınalma Planları Sözlü Sunum
13 Tedarik Operasyonları Sözlü Sunum
14 Sipariş Miktarı Kararları Sözlü Sunum
15 Tedarik- Stok İlişkileri Sözlü Sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Beta Yayınevi Murat Erdal

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Tedarik yönetimin kapsamını ve amaçlarını açıklamak 1͵3 1͵2
2 Satınalma süreçlerini ve modellerini açıklamak 1͵2͵3 1͵2
3 Satınalma sürecindeki kriterleri de göz önünde bulundurarak, en iyi tedarikçileri belirliyebilmek. 2͵7 1͵2
4 Satınalma sürecindeki potansiyel problemlerin çözümünü belirliyebilmek. 5͵6͵8 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 4 4
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 12 12
16 Son Sınav 1 1 1
  60