Meslek Yüksekokulu
Lojistik

Ders Bilgileri

GÜMRÜK İŞLEM UYGULAMALARI
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
LOJ265 Güz 2 0 2 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Cansu TOR KADIOĞLU
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Gümrüğün konusunu sınır ötesi ticarete konu eşya ve taşıtlar oluşturur. Nitekim 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda bu Kanunun amacı, eşya ve taşıtlara uygulanacak kurallar olarak belirlenmiştir. Bu kuralları iki ana çerçevede değerlendirebiliriz. Birincisi vergilendirmeye ilişkin kurallar, ikincisi vergi dışı önlemler. Teknik tabirle izah edersek tarife önlemleri ve tarife dışı önlemler olarak açıklayabiliriz.
İçeriği 4458 sayılı Gümrük Kanunu, gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi, hızlandırılması ve işlem maliyetlerinin azaltılması hedeflenerek gümrük mevzuatının temel kavramları yeniden belirlenmiştir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Gümrük kanunu
2 Gümrük Rejimleri
3 Gümrükte kullanılan evraklar
4 AB ile gümrük birliği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Gümrük Bilgisine Giriş Anlatım,Sunum
2 Temel Gümrük İşlemleri Anlatım,Sunum
3 Gümrük Mevzuatına Giriş Anlatım,Sunum
4 Gümrük ve Vergi Uygulamaları Anlatım,Sunum
5 Kıymet kavramı ve kıymet tespit yöntemleri Anlatım,Sunum
6 İş rejimi, dahilde işletme rejimi, hariçte işleme rejimi, Anlatım,Sunum
7 Çıkış-transit ve aktarma rejimleri Anlatım,Sunum
8 Ara sınav
9 Diğer gümrük rejimleri Anlatım,Sunum
10 Serbest Bölgeler Anlatım,Sunum
11 Serbest Bölgelerde Gümrük Denetimi Anlatım,Sunum
12 Tek tip gümrük beyannamelerinin kullanılması Anlatım,Sunum
13 Gümrük Mevzuatının İrdelenmesi Anlatım,Sunum
14 Gümrük Mevzuatının İrdelenmesi Anlatım,Sunum
15 Genel Tekrar Anlatım,Sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 4458 sayılı gümrük kanunu
2 Ders notları
3 İnternet
4 Günlük iş tecrübesi

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Gümrük kanunu 1͵2 1͵2
2 Gümrük Rejimleri 1͵2 1͵2
3 Gümrükte kullanılan evraklar 1͵2 1͵2
4 AB ile gümrük birliği 1͵2 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 1 1
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 1 1
16 Son Sınav 1 1 1
  60