Meslek Yüksekokulu
Lojistik

Ders Bilgileri

GİRİŞİMCİLİK I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
LOJ125 Güz 2 0 2 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr.Gör. Kamuran ÖZTOP
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Dersin amacı öğrencileri girişimcilerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan iş planı yazımı konusunda bilgilendirmek, bir iş fikri geliştirmelerini sağlamak ve bu iş fikrini iş planına dönüştürmek için gerekli araştırmaları yapmalarını, teknikleri kullanmalarını ve sınıf önünde sunmalarını sağlamaktır.
İçeriği Girişimciliğin tanımı, girişimcilik ve ekonomi, küçük işletmelerin tanımı, girişimci işletmelerin etkisi, kimler girişimcidir, girişimci bir firma olmaya başlama, büyüyen işletmeleri yönetme.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 İşletme kurma biçimlerini sıralar.
2 Girişimciliğin genel ekonomik faydalarını açıklar
3 Girişimcilerin başarı ve başarısızlık nedenlerini açıklar.
4 Risk sermayesini ve Türkiye’deki uygulama alanını açıklar.
5 İş fikirleri üretmenin önemini ve girişimcilik politikalarını açıklar.
6 İnovasyonu tanımlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Giriş, Dersin tanıtımı ve işleniş hakkında bilgiler. Anlatım, tartışma, sunum
2 Türkiye’de Girişimcilik, Girişimciliğin Gelişimi, Girişimci Düşüncenin Temelleri, Girişimcilik Süreci, Girişimcinin İşlevleri. Anlatım, tartışma, sunum
3 Yaratıcılık; Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler, Motivasyon, Tutum ve Davranışlar, Ortam, Düşünce. Anlatım, tartışma, sunum
4 Fikri Mülkiyet, Marka, Patent, Telif. Anlatım, tartışma, sunum
5 İş Planı ve Pazarlama Planı Hazırlama Anlatım, tartışma, sunum
6 İş Planı ve Üretim Planı Hazırlama Anlatım, tartışma, sunum
7 İş Planı ve Yönetim Planı Hazırlama Anlatım, tartışma, sunum
8 Ara sınav
9 İş Planı ve Finans Planı Hazırlama Anlatım, tartışma, sunum
10 İş Planı Yazma Çalışması Anlatım, tartışma, sunum
11 İş Planı Yazma Çalışması Anlatım, tartışma, sunum
12 İş Planı Yazma Çalışması Anlatım, tartışma, sunum
13 İş Planı Yazma Çalışması Anlatım, tartışma, sunum
14 Proje Sunumları Anlatım, tartışma, sunum
15 Proje Sunumları Anlatım, tartışma, sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Tamer Müftüoğlu ve Tülin Durukan, Girişimcilik ve KOBİ’ler, Gazi Kitapevi, 2004
2 Semra Arıkan, Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitabevi, 2002.
3 Yavuz Odabaşı (editör), Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayını no: 1567, 2004.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 İşletme kurma biçimlerini sıralar. 5͵6͵7͵8 1͵2
2 Girişimciliğin genel ekonomik faydalarını açıklar 5͵6͵7͵8 1͵2
3 Girişimcilerin başarı ve başarısızlık nedenlerini açıklar. 5͵6͵7͵8 1͵2
4 Risk sermayesini ve Türkiye’deki uygulama alanını açıklar. 5͵6͵7͵8 1͵2
5 İş fikirleri üretmenin önemini ve girişimcilik politikalarını açıklar. 5͵6͵7͵8 1͵2
6 İnovasyonu tanımlar 5͵6͵7͵8 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 2 2
16 Son Sınav 1 1 1
  60