Meslek Yüksekokulu
Lojistik

Ders Bilgileri

İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
LOJ123 Güz 3 0 3 4

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr.Gör. Diler YAMAN
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Fonksiyonel analiz yaparak başta yönetim organizasyon olmak üzere, üretim, pazarlama, araştırma-geliştirme, halkla ilişkiler ve muhasebe gibi işletme işlevlerini tanıtmak
İçeriği İşletmelerde üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları, hakla ilişkiler, Ar-Ge, işletme yönetiminde karar verme ve karar süreci.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 İşletmenin fonksiyonları arasında ilişk kurabilme
2 Yönetimsel problemler karşısında çözüm becerisi kazanma
3 Halkla ilişkiler kavramını ve temel ilkeleri tanımlar .
4 İşletmelerde Ar-Ge’nin önemini tanımlar ve Ar-Ge’de ulusal ve uluslararası gelişmeleri ifade eder.
5 İşletme yönetiminde karar vermenin önemini tanımlar ve karar verme sürecini etkileyen faktörleri, aşamaları analiz eder.
6 Üretim yönetimini açıklar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Yönetimin fonksiyonları Anlatım, tartışma, sunum
2 Yönetimde çağdaş yaklaşımlar Anlatım, tartışma, sunum
3 Üretim yönetimi Anlatım, tartışma, sunum
4 Üretim yönetimindeki yeni gelişmeler Anlatım, tartışma, sunum
5 Temel pazarlama bileşenleri Anlatım, tartışma, sunum
6 Yeni pazarlama yöntemleri Anlatım, tartışma, sunum
7 E-Ticaret Anlatım, tartışma, sunum
8 Ara sınav
9 İnsan kaynakları yönetimi Anlatım, tartışma, sunum
10 Kariyer planlama Anlatım, tartışma, sunum
11 Ücret yönetimi çalışma ilişkileri Anlatım, tartışma, sunum
12 Halkla ilişkiler Anlatım, tartışma, sunum
13 Örnek ve karşılaştırmalarla AR-GE çalışmaları Anlatım, tartışma, sunum
14 İşletme yönetiminde karar verme süreci Anlatım, tartışma, sunum
15 Genel değerlendirme Anlatım, tartışma, sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK(2016), Genel İşletme, Eğitim Yayınevi, Konya.
2 Mirze, S.K. (2010). İşletme. İstanbul: Literatür yayıncılık.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 İşletmenin fonksiyonları arasında ilişk kurabilme 1͵8 1͵2
2 Yönetimsel problemler karşısında çözüm becerisi kazanma 1͵8 1͵2
3 Halkla ilişkiler kavramını ve temel ilkeleri tanımlar . 1͵8 1͵2
4 İşletmelerde Ar-Ge’nin önemini tanımlar ve Ar-Ge’de ulusal ve uluslararası gelişmeleri ifade eder. 1͵8 1͵2
5 İşletme yönetiminde karar vermenin önemini tanımlar ve karar verme sürecini etkileyen faktörleri, aşamaları analiz eder. 1͵8 1͵2
6 Üretim yönetimini açıklar 1͵8 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 1 1 1
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 1 1 1
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 6 6
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 10 10
16 Son Sınav 1 1 1
  90