Meslek Yüksekokulu
Lojistik

Ders Bilgileri

TEDARİK ZİNCİR YÖNETİMİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
LOJ120 Bahar 3 0 3 4

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Ayşe GÜNGÖR
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedarik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedarik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak, planlı, hızlı ve esnek bir tedarik, üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır.
İçeriği TZY’ye giriş ve temel kavramlar, Supply Chain Operations And Strategies, TZY Planlaması, Planning in Supply Chain Management And Management Of Suppliers, Üretim ve İletim Sistemleri ve TZY, Dağıtım Sistemleri ve Maliyet, Dağıtım Süreçleri ve Performansını geliştirme ,TZY ve Taşıma Modları Seçimi, Taşıma ve dağıtım süreçlerinde optimizasyon, Envanter yönetimi prensipleri, Tedarikçi Kontrolünde Envanter, Malzeme Yönetimi süreç iyileştirme, Depo Yönetimi, Yeşil Lojistik ve Tersine TZ Yönetimi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Tedarik ile ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilir
2 Lojistik alanında problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilir
3 Tedarik zinciri yönetimi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
5 Tedarik zinciri yönetimi için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş ve Temel Kavramlar Sözlü Sunum
2 Tedarik Zinciri Operasyonları ve Stratejileri Sunum Hazırlama
3 Tedarik Zinciri Faliyetleri ve Maliyet Unsurları Sunum Hazırlama
4 Dağıtım Ağı Tasarım aşamaları ve modelleri Sunum Hazırlama
5 Tedarik Zincirlerinde Stok Planlama ve Yönetimi: Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli Sunum Hazırlama
6 Tedarik Zincirlerinde Eşgüdümün Önemi, Üretim ve İletim Sistemleri ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sunum Hazırlama
7 Tedarik Zincirlerinde Eşgüdümün Önemi, Üretim ve İletim Sistemleri ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sunum Hazırlama
8 Ara Sınav
9 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Taşıma Modları Seçimi Sunum Hazırlama
10 Taşıma ve dağıtım süreçlerinde optimizasyon Sunum Hazırlama
11 Envanter Yönetimi Prensipleri Sunum Hazırlama
12 Tedarikçi Kontrolünde Envanter Sunum Hazırlama
13 Malzeme Yönetimi Süreç İyileştirme Sunum Hazırlama
14 Depo Yönetimi Sunum Hazırlama
15 Yeşil Lojistik ve Tersine Tedarik Zinciri Yönetimi Sunum Hazırlama
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Supply Chain Management Sunill Chopra, A.Mendell
2 Tedarik Zinciri Yönetimi, Özhan Görçün, Beta Ya., 2010

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Tedarik ile ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilir 1͵2 1͵2
2 Lojistik alanında problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilir 5͵8 1͵2
3 Tedarik zinciri yönetimi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir 3͵5͵6͵8 1͵2
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4 1͵2
5 Tedarik zinciri yönetimi için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanır 10 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 1 2 2
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 5 5
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 11 11
16 Son Sınav 1 1 1
  90