Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

TASARIM STÜDYOSU V
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC401 Güz 4 6 7 10

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) ARC 302
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Prof. Dr. Erkin Erten Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeğin Yrd. Doç. Dr. Gülertan Akyüzlüer Doç. Dr. Nerime Cimcoz Doç. Dr. Serpil Çerci Dr. Öğr. Üye. Mustafa Yeğin Öğr. Gör. Yalçın Gürel Öğr. Gör. Ebru Özaşır Öğr. Gör. Tamay Özberber Öğr. Gör. Şeref Aldemir
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Sosyal ve Ekonomik Grupların Farklı Gereksinimlerini Karşılayacak Sınırlı İhtiyaç Programları İçeren Genel Kullanım Mekânları: Bireysel etkinlikler, Grup etkileşimleri, Kültürel İlişkiler, Engellilerin zorunlulukları, Sağlık, Güvenlik, Konfor ve teknoloji faktörlerini irdeleyen iç mekân çözümleri üretme, İç mekân-çevre ilişkilerini kurma, Stüdyo düzeni içinde bireysel ya da genel eleştiriler, Seminerler ve Jüri ile değerlendirilir.
İçeriği Yoğun ticari ve sosyal aktivitelerin yer aldığı şehir meydanlarını oluşturan karmaşık bina ve bina gruplarının tasarlanması söz konusudur. Binalar arasındaki sosyal mekânların ve bu mekânları oluşturan elemanların, çok yönlü iç ve dış mekân ilişkilerinin incelenmesi ve tasarımı öne çıkar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Mimarlık alanı ile ilişkili olacak şekilde sanat kültürü ve estetik konularında üretime yön verebilecek bilgiye sahip olabilme.
2 Mimarlık alanı ile ilişkili olan disiplinler arası etkileşimi keşfetme
3 Mimarlık alanında lisans yeterliliklerine dayalı olarak sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknik geliştirme ve derinleştirme becerisini keşfetme
4 Mimarlık alanındaki bilgi,yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirme becerisine sahip olabilme.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Çalışma kavramının tanımlanması. Teorik anlatım, şemalar ve balon diagram kullanımı
2 Kullanıcı görüntülerinin ve işlev şemasının tanımlanması. Eskiz Problemi 1. Araştırma ve anket yöntemleri kullanımı, alternatif çalışmaların sunumu
3 İşlev-hacim-kitle ilişkilerinin tanımlanması, stüdyo kritikleri. Eskiz ve çalışma maketi kullanımı
4 1/500 ölçekte mekân düzenlemeleri, asal ve ara işlevler, mekan kurgulanması, stüdyo kritikleri. Eskiz ve çalışma maketi kullanımı
5 1/500 ölçekte tasarlanan birimin modüler olabilme olanaklarının araştırılması. 1/200 ölçekte tasarlanan birimin büyümede esnek olabilme olanaklarının araştırılması. Eskiz ve çalışma maketi kullanımı
6 1/500 ölçekte tasarlanan birimin işlevsel esnek olabilme olanaklarının araştırılması. Final problemin verilmesi, stüdyo kritikleri. Uygulamalar
7 1/500 ölçekte tasarlanan birimin biçim, strüktür, anlam, oran, estetik, sistem, vb. değeri. Stüdyo kritikleri. Teorik anlatım, görsel malzeme sunumu
8 Proje Değerlendirmesi: Stüdyo kritikleri. Uygulamalar
9 Ara sınav Veri grafiklerinin hazırlanması
10 Stüdyo kritikleri. Uygulamalar
11 Stüdyo kritikleri, işlev-hacim-dolaşım-ölçek, vb. tanımlarla mobilya mekân ilişkilerinin tanımlanması. Görsel malzeme sunumu
12 Stüdyo kritikleri. Uygulamalar
13 Stüdyo kritikleri. Uygulamalar
14 Sunuş tekniklerinin tartışılması, stüdyo kritikleri. Uygulamalar
15 Final Proje Değerlendirmesi Veri grafiklerinin hazırlanması
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Uğurlu, F.Y. Mimari Projeye Giriş, KDMMA, Konya, 1979.Uğurlu, F.Y. Mimari Tasarım Sorunlarında Kılgı-Kuram İlişkisi, Kozan Ofset, Ankara, 2001.Tanalı, M.Z, Onur, A.Z., Modern Sonrası Mimarlık Üzerine Notlar, Mimarlar Odası, Ankara, 2004.Tanalı, M.Z, Sevgili Düşünceler, Mimarlar Derneği, Ankara, 2002.Tanalı, M.Z, Sadeleştirmeler, Alp Yayınevi, Ankara, 1998.
2 Internet bazlı kaynaklar

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Mimarlık alanı ile ilişkili olacak şekilde sanat kültürü ve estetik konularında üretime yön verebilecek bilgiye sahip olabilme. 5 1͵2
2 Mimarlık alanı ile ilişkili olan disiplinler arası etkileşimi keşfetme 11 1͵2
3 Mimarlık alanında lisans yeterliliklerine dayalı olarak sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknik geliştirme ve derinleştirme becerisini keşfetme 13 1͵2
4 Mimarlık alanındaki bilgi,yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirme becerisine sahip olabilme. 10 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 10 140
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 2 2
8 Ara Sınav 1 10 10
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 10 10
16 Son Sınav 5 8 40
  300