Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

EVRENSEL TASARIM
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC462 Bahar 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları )
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu ders, Evrensel Tasarım kuramları ile ilgili bir temel edindirmeyi amaçlar. Evrensel Tasarım'ın tasarıma yönelik tek doğru kullanıcı odaklı yaklaşım olduğu, tasarım bittikten sonra üzerine eklenecek bir olgu olmadığı düşüncesiyle, kuram ve örnekler üzerinden konu detaylandırılır. Evrensel Tasarım'ın tarihçesiyle başlayan ders, Engelsiz Tasarım ve Ulaşılabilir Tasarım tanımlarından sonra, kuram, kural ve uygulamalarıyla devam etmektedir.
İçeriği Ders kapsamında bireysel şekilde çeşitli ölçekteki mekânlar incelenmekte ve "evrensel"şekilde tekrar tasarlanmaktadır. Ergonomi altyapısıyla paralel şekilde tartışılan konular,sadece tekerlekli sandalye kullananların değil, her tür insanın rahat edebileceği, eşit koşullarda kullanabileceği mekânlar tasarlamak konusunda temelleri verir. Evrensel Tasarım, tasarım eğitiminde sıklıkla atlanan önemli bir konudur. Evrensel Tasarım'ın,projenin yaratıcılığına karşı duran, ve engelliler için zorunlu şekilde projeye uygulanması gereken steril bir gereklilik olduğu anlayışından vazgeçilerek, yaş, beceri, cinsiyet ayırt etmeksizin dahil eden bir yaklaşım olduğu anlayışının edinilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Herkes için tasarım ve tasarımda evrensellik kavramlarını bilmek
2 Engelsiz tasarım kriterlerini neler olduğunu bilmek
3 Engelsiz mekan tasarımı yapabilmek
4 Yapı ve Kent tasarımında "erişilebilirlik" kavramını dikkate alarak tasarım yapabilme
5 Engelsiz, erişilebilir tasarım bilincine sahip mimar olmak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Evrensel tasarıma giriş Tanım ve konuya giriş
2 Evrensel tasarımın tarihi Okuma: Guidelines for Use of thePrinciples of Universal Design(Guidelines for Use of the Principles ofUniversal Design
3 Evresel yaklaşım
4 Görsel Dökuman: 1.Kısa film:NCSU / Universal Design Research Unit show barriers that may be problematic for non average users of aspace/equipment. 2."Freedom Machines" (PBS) takes a new look at disability through the lens of assistive technology Ödev-1
5 Evrensel tasarımın prensip ve standartları Okuma: The Universal Design File: Designing for People of All Ages andAbilities , UDF.12.98, Molly Story, James Mueller, and Ron Mace, 1998, 164 pp. The Universal Design File discusses thehistory of universal design and provides excellent illustrations of each principle.Seven indepth case studies are profiled.This book was the first comprehensivelook at the concept and application of universal design in products and the built environment.
6 'Farklı şekilde engelli' olmak Okuma: Toy Guide for Differently AbledKids (www.toysrus.com)
7 Seçilmiş örnek konu başlığı: Ev Okuma: Housing for the Lifespan of AllPeople, HSUD.8.97, 1988, reprint 1994. This pamphlet provides an introductionto the concept of universal design and itsapplication in the home. Universal design features, applications, and designsolutions for the home are included
8 Açık kitap sınav Hazırlık yok
9 Seçilmiş örnek konu başlığı: Sağlık yapıları Ödev-2
10 Seçilmiş örnek konu başlığı: Eğitim yapıları Okuma: Case Studies on UniversalDesign, CSUD.5.98, 1998, 65+ pp. 14 case studies, which describe universal design solutions and demonstratesuccessful introductions of universaldesign in the marketplace are included inthis book. The case studies illustrate oneor more of the seven Principles ofUniversal Design developed under thedirection of The Center for Universal Design.
11 Seçilmiş örnek konu başlığı: Kentsel Çevre ve Ürünleri Okuma: Case Studies onUniversal Design , CSUD.5.98, 1998,65+ pp. 14 case studies, whichdescribe universal design solutions anddemonstrate successful introductions of universal design in the marketplace areincluded in this book. The case studiesillustrate one or more of the sevenPrinciples of Universal Design developedunder the direction of The Center forUniversal Design.
12 Evrensel tasarım politikaları Poster sunumları
13 Konuyla ilgili kişisel/grup sunumları Tanıtım ve konuya giriş
14 Konuyla ilgili kişisel/grup sunumları Okuma: Guidelines for Use of thePrinciples of Universal Design(Guidelines for Use of the Principles ofUniversal Design)
15 Dönemin gözden geçirilmesi Araştırma : Evrensel tasarım kaynakları
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Accessible Environments: Toward Universal Design , AUED.9.96, Ronald L. Mace, Graeme J. Hardie,and Jaine P. Place, 1996, 44 pp. A good overview of the concept of universal design in everydayenvironments. Design illustrations, a brief history of the movement for disability rights, and recentlegal developments are included

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %30 Ara Sınav Ara Sınav
2 %5 Ödev Ödev
3 %5 Ödev Ödev
4 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Herkes için tasarım ve tasarımda evrensellik kavramlarını bilmek 11 1͵2͵3͵4
2 Engelsiz tasarım kriterlerini neler olduğunu bilmek 11 1͵2͵3͵4
3 Engelsiz mekan tasarımı yapabilmek 11 1͵2͵3͵4
4 Yapı ve Kent tasarımında "erişilebilirlik" kavramını dikkate alarak tasarım yapabilme 9͵11 1͵2͵3͵4
5 Engelsiz, erişilebilir tasarım bilincine sahip mimar olmak 1͵11 1͵2͵3͵4
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 2 2
8 Ara Sınav 1 3 3
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 2 3 6
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 6 6
16 Son Sınav 1 3 3
  90