Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

OSMANLI TÜRK EVİ MEKAN KURGUSU
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC478 Bahar 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr.Gör. HÜLYA SOLMAZ
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Hem geçmiş dönemlerinin mirasına karşı bir konumu hem de geleceğe ilişkin geniş bir beklenti ufkunu barındırdığının bilincini yerleştirmek Aynı zamanda eleştirel bakış açısını genişletmekle birlikte ,estetik ölçütlere göre uygun tasarımı sunmak için çözümler üretmek.
İçeriği Türk evi ve modern konut mimarisi adı altında mekan kurgusu yaratma, akım,esneklik, mahremiyet konusunda bilgi edinerek modern mimarların tasarımlarıyla konut analiziyapmayı amaçlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma
2 Mimarlık alanı ile ilişkili olacak şekilde sanat kültürü,bezeme,el sanatları ve estetik konularında üretime yön verebilecek bilgiye sahip olabilme
3 Mimarlık alanında lisans yeterliliklerine dayalı olarak sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknik geliştirme ve derinleştirme becerisine sahip olabilme
4 Mimarlık alanındaki bilgi,yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirme becerisine sahip olabilme
5 Mimarlık alanında yapılmış çalışma ve projeleri yorumlama ,analiz ve değerlendirme yetkinliğine sahip olabilme
6 Mimarlık alanında ürettiği yapıtları ve edindiği bilgileri disiplinler arası çalışma ortamında paylaşabilme.
7 Mimarlık alanı ile ilgili kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirebilme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Amaç,Kapsam
2 Osmanlı Türk Evi Kavramı ve Özellikleri
3 Osmanlı Türk Evi'nin Biçimsel Özellikleri
4 Osmanlı Türk Evi'nin Mekansal Özellikleri Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
5 Osmanlı Türk Evi'nde Mekan Kurgusu ve Odalar Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
6 Osmanlı Türk Evi'nde Mekan Kurgusu ve Odalar Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
7 Modern Mimari ve Modern Konut Tasarımları Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
8 Ara Sınav Ödev Teslim
9 Modern Mimari ve Modern Konut Tasarımları Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
10 Modern Mimari ve Modern Konut Tasarımları Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
11 Le Corbusier(1887-1965) Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
12 Sedad Hakkı Eldem(1908-1988) Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
13 Turgut Cansever (1920-2009) Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
14 Osmanlı Türk Evi ve Modern Konut'u Evrensel Kavramlarla Okumak Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
15 Osmanlı Türk Evi ve Modern Konut'u Evrensel Kavramlarla Okumak Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
16 Final Klasik

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Prof.Dr.Oktay Aslanapa,Doğan KUBAN,Kabalcı Yayıncılık,Yem Yayınları,Adnan TURANİ,Remzi Kitap Evi,Celal Esat Arseven

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma 17 1͵2
2 Mimarlık alanı ile ilişkili olacak şekilde sanat kültürü,bezeme,el sanatları ve estetik konularında üretime yön verebilecek bilgiye sahip olabilme 5 1͵2
3 Mimarlık alanında lisans yeterliliklerine dayalı olarak sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknik geliştirme ve derinleştirme becerisine sahip olabilme 1 1͵2
4 Mimarlık alanındaki bilgi,yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirme becerisine sahip olabilme 5 1͵2
5 Mimarlık alanında yapılmış çalışma ve projeleri yorumlama ,analiz ve değerlendirme yetkinliğine sahip olabilme 18 1͵2
6 Mimarlık alanında ürettiği yapıtları ve edindiği bilgileri disiplinler arası çalışma ortamında paylaşabilme. 3 1͵2
7 Mimarlık alanı ile ilgili kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirebilme 7 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 3 3
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 0 0 0
16 Son Sınav 1 3 3
  90