Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

TASARIM STÜDYOSU I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC201 Güz 4 6 7 10

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) ARC101, ARC102
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Dr. Öğr. Üye Burçin Kutsal, Öğr. Gör. Burak Taşerimez, Öğr. Gör. Semiha Deniz Coşkun Akdoğan, Öğr. Gör. Sait Özkal Yüreğir, Öğr. Gör. Emrah Güllüoğlu
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere mekan ile insan boyutu ilişkisini, işlev çözümleri ve biçim-işlev, mekan strüktür, vaziyet planı yerleşimi yapı ilişkisi, kesit cephe çizim teknikleri ve mimari tasarımının önemini öğrencilere gösterip öğretmektir. Bunları yaparken bir dönem önceki dönemde öğretilen tüm verileri öğrencilere anımsatıcı nitelikte yineletip, yeni projelerinde kullanılması amaçlanmaktadır.
İçeriği Bu projenin genel amacı,öğrencilerin kent merkezi ve dokusu içerisinde tasarım yapma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamakta, bir villa ya da iki katlı konut projesini kent dokusu içerisinde çözebilmeyi öğretmektir.Öğrencilerden yüksek kaliteli modern bir proje tasarımı beklenirken , proje arsanın bulunduğu yere sosyal ve fiziksel olarak uygun çözümler üretmeleri, engelli kullanıcıları, diğer farklı çeşitli kullanıcılara uygun, çevresine, bulunduğu araziye uyumunu yapabildikleri, verilen işlevleri karşılayacak nitelikte bir proje tasarımı yapmaları gerekmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Mimarlık alanı ile ilişkili olacak şekilde sanat kültürü ve estetik konularında üretime yön verebilecek bilgiye sahip olabilme
2 Mimarlık alanında lisans yeterliliklerine dayalı olarak sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknik geliştirme ve derinleştirme becerisine sahip olabilme
3 Mimarlık alanındaki bilgi,yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirme becerisine sahip olabilme
4 Mimarlık alanında yapılmış çalışma ve projeleri yorumlama ,analiz ve değerlendirme yetkinliğine sahip olabilme
5 Mimarlık alanında ürettiği yapıtları ve edindiği bilgileri disiplinler arası çalışma ortamında paylaşabilme.
6 Mimarlık alanı ile ilgili kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirebilme
7 Mimarlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izlemek üzere gerekli kaynakları bulma ve bunlardan yararlanma yetkinliğini kazanabilme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 DERS 1: Derse giriş. Mimari Tasarıma giriş/tanıtma : İçerik, gereksinimler ve beklentilerin anlatılması. DERS 2: Isınma Projesi tasarlanması - I 'in sunumlarının yapılması. Isınma Projesinin anlatılması, konuyla ilgili kritiklerin verilmesi
2 DERS 3: Tasarımın verilmesi, İhtiyaç programı, insan gereksinimleri ve Şema (Bubble Diagram) üzerine tartışma yapılması. DERS 4-Örnekler üzerinden POSTER hazırlanması.
3 DERS 5: ARAZİ Görme, Çevre Analizi Çalışması DERS 6 : ARAZİ Rölevesi çıkarılması
4 Ders 7 : Bubble Diagram ve Siluet Çalışmaları DERS 8: Bubble Diagram ve siluet çalışmaları
5 DERS 9: 3 Boyutlu ilk Taslaklar, Eleştiriler DERS 10: Ana Proje Konusu için İçerik, Gereksinimler ve Beklentilerin Anlatılması
6 DERS-11: İlk Taslak Çalışmaları ve Sunumları DERS 12: İlk Taslak Çalışmaları ve Eleştiriler
7 DERS-13 : İlk Taslak Çalışmaları ve Eleştiriler DERS-14 : ARA JÜRİ (Vize-Midterm)
8 DERS-14 : ARA JÜRİ (Vize-Midterm) DERS-15 : İlk Taslak Çalışmaları ve Eleştiriler
9 DERS-16 : İlk Taslak Çalışmaları ve Eleştiriler DERS-17 : İlk Taslak Çalışmaları ve Eleştiriler
10 DERS-18 : İlk Taslak Çalışmaları ve Eleştiriler DERS-19 : İlk Taslak Çalışmaları ve Eleştiriler
11 DERS-20 : İlk Taslak Çalışmaları ve Eleştiriler DERS-21 : İlk Taslak Çalışmaları ve Eleştiriler
12 DERS-22 : Jüri için hazırlık çalışmalarının başlaması ve eleştiriler. DERS-23 : Jüri için hazırlık çalışmaları ve eleştiriler.
13 DERS-24 : Jüri için hazırlık çalışmaları ve eleştiriler. DERS-25 : Jüri için hazırlık çalışmaları ve eleştiriler.
14 DERS-26 : Jüri için hazırlık çalışmaları ve eleştiriler. DERS 27- : Jüri için hazırlık çalışmaları ve eleştiriler.
15 Final Jürilerine Hazırlık Haftası Final Jürilerine Hazırlık Haftası
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Mimarlık alanı ile ilişkili olacak şekilde sanat kültürü ve estetik konularında üretime yön verebilecek bilgiye sahip olabilme
2 Mimarlık alanında lisans yeterliliklerine dayalı olarak sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknik geliştirme ve derinleştirme becerisine sahip olabilme
3 Mimarlık alanındaki bilgi,yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirme becerisine sahip olabilme
4 Mimarlık alanında yapılmış çalışma ve projeleri yorumlama ,analiz ve değerlendirme yetkinliğine sahip olabilme
5 Mimarlık alanında ürettiği yapıtları ve edindiği bilgileri disiplinler arası çalışma ortamında paylaşabilme.
6 Mimarlık alanı ile ilgili kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirebilme
7 Mimarlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izlemek üzere gerekli kaynakları bulma ve bunlardan yararlanma yetkinliğini kazanabilme
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 10 140
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 10 140
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 0 0 0
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 1 4 4
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 8 8
16 Son Sınav 1 8 8
  300