Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

YAPI MALZEMELERİ II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC222 Bahar 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yapı Malzemeleri I
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Ebru ÖZAŞIR
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Öğrenciler mekan ve mobilya tasarımlarında malzemeleri tanımlamayı, ve kullanmayı öğrenmektedir.Öğrencileri iç mimarlık ve tasarım alanında kullanılan güncel malzemelerle ve uygulamalarıyla tanıştırmak ve ilgili alanında kullanılan güncel malzemelerle ve uygulamalarıyla tanıştırmak ve ilgili alanda bilinç oluşturmak amaçlanır.
İçeriği Bu dersin içeriğinde iç mimaride ve mobilyalarda kullanılan malzemelerin uygulama ve performansları değerlendirilmektedir. Öğrenciler verilen konularda araştırma ve tasarımlar yaparak malzeme bilgilerini geliştirecek ve güncel uygulama örneklerini araştırmayı öğreneceklerdir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Malzeme bilgilerini geliştirme ve tasarımlarında malzemeleri kullanmayı öğrenerek, görsel düzen tekniklerini anlama
2 Limitli sayıda değişkenlerle tasarım problemlerini çözebilme yeteneğini arttırma,biçim işlev mekân strüktür ilişkisini anlama ve öğrenme gibi hususlarda kendilerini geliştirmiş olacaklardır.Çizim araçlarını kullanarak detay çizimlerini yapmayı öğrenmek
3 İki ve üç boyutlu görsel sunum teknikleri ve temsiliyetlerinin yorumlanması
4 Yapı malzemelerinin birbirleri ile olan bağlantıları ve farklılıklarını fark edebilmek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 1.Ders içeriğinin açıklanması, 2.Malzeme bilgisi ve ürün tasarımı ilişkisi kriterlerinin anlatılması. Döşeme-duvar-tavan bitişleri ve malzeme seçimi. Ödev-1: Ürün ve malzeme araştırması, farklı malzemeler için farklı ürün tasarımı araştırmaları yapılması ve ürün tasarımı.ö:1/50
2 "1.Ürün tasarımını etkileyen faktörler; a.Form bulma yöntemleri, b.Strüktürel yöntemler, c.Final olarak malzeme seçimi ve adaptasyonu 2.Ürün tasarımında malzeme seçimi etkisİ " Teslim-1: Ürün tasarımını form ve strüktür açısından tamamlanarak, malzeme seçimi yapılarak ürünün giydirilmesi. Ö:1/50
3 1.Mutfak tasarımı ve malzeme ilişkisi, 2.Farklı mutfak tasarım örneklerinin anlatılması. Ödev2:Mutfak tasarımı yapılarak,malzeme bilgileri ile olan ilişkinin verilmesi.Ölçek:1/50
4 Mutfak uygulamasına devam edilmesi. Teslim-2:Proje-2 nin teslim edilmesi.
5 1.Genç odası tasarımı ve malzeme bilgisi ile olan ilişkisinin anlatılması.2.Genç odası tasarım örneklerinin gösterilmesi Ödev-3:Genç odası tasarımı ve malzemeler ile olan ilişkinin verilmesi. Tek çocuk ve iki çocuk için tasarlanabilir.Ö:1/50
6 Genç odası tasarımının ve uygulamasına devam edilmesi. Teslim-3 : Proje-3 ün teslim edilmesi.
7 1.Moduler sistemlerin ve malzeme kriterlerinin anlatılması.2.Stand tasarımı örneklerinin gösterilmesi. Ödev-4: Stand tasarımı yapılarak,malzeme bilgileri ile olan ilişkinin verilmesi. Ö:1/50
8 Modüler sistemler konusuna devam edilmesi. Teslim-4:Proje 4’ün teslimi
9 ARASINAV
10 1.Depolama Üniteleri ,çalısma istasyonu ,tv üniteleri tasarımları ve malzeme kriterlerinin anlatılması. 2. Örneklerin gösterilmesi. Proje 5’in teslimi.
11 Depolama Üniteleri ,çalışma istasyonu ,tv üniteleri tasarımı konusuna devam edilmesi ve malzeme araştırması yapılması. Ödev-6: Seçilen projeye (mutfak, genç odası,çalışma istasyonu/ofis, yaşam mekanı/tv ünitesi,stand) konunun adaptasyonu; aydınlatma, renk ve akustik malzemeler ve asma tavanlar
12 Asma tavanlar konusunun anlatılması ve detay çizimleri ile işlenmesi. Proje 5’in teslimi.
13 İç mekan bitişlerinde aydınlatma, akustik ve renk faktörlerinin işlenmesi.
14 Final Proje kritikleri
15 Final Proje kritikleri
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Gerçek C., 'Yapıda Taşıyıcı Sistemler'
2 Ching F.D.K., 'Çizimlerle Bina Yapım Rehberi'

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Malzeme bilgilerini geliştirme ve tasarımlarında malzemeleri kullanmayı öğrenerek, görsel düzen tekniklerini anlama 2͵3 1͵2
2 Limitli sayıda değişkenlerle tasarım problemlerini çözebilme yeteneğini arttırma,biçim işlev mekân strüktür ilişkisini anlama ve öğrenme gibi hususlarda kendilerini geliştirmiş olacaklardır.Çizim araçlarını kullanarak detay çizimlerini yapmayı öğrenmek 2͵3͵6 1͵2
3 İki ve üç boyutlu görsel sunum teknikleri ve temsiliyetlerinin yorumlanması 2͵10 1͵2
4 Yapı malzemelerinin birbirleri ile olan bağlantıları ve farklılıklarını fark edebilmek. 2͵7 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 4 4
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 2 2 4
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 5 5
16 Son Sınav 1 5 5
  60