Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

MİMARLIK TARİHİ II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC226 Bahar 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) ARC 225
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr.Gör. Hülya SOLMAZ
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Birey; öncelikle Ortaçağ ve Rönesans dönemleri olmak üzere sanatın tarihsel süreci hakkında bilgi edinir; sanat tarihieğitiminin günümüz sanatını anlamak, değerlendirmek ve eleştirel bakış geliştirebilmek için gerekli olduğununun farkına varır; sanat kültürü, estetik farkındalık, sanatsal eleştiri, sanat etiği ve bilimi konularında bilgi sahibi olur.
İçeriği Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Tarihsel süreç içerisinde Ortaçağ ve Yeniçağ´da oluşturulan plastik sanatların toplumsal, düşünsel, siyasal ve ekonomik boyutlardaki oluşumunu ve değişimini algılatmak
2 Elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi
3 Mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi
4 Mimari anlayışları örneklendirebilme
5 Sanat kültürü ve estetik konularında üretime yön verebilecek bilgiye sahip olabilme
6 Farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Gotik Mimari Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
2 Rönesans Mimarisi Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
3 Rönesans Mimarisi Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
4 Maniyerizm Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
5 Barok Mimarisi Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
6 Pompeipolis kazısı Uygulamalı,Yerinde Görme
7 Barok Mimarisi Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
8 Ara Sınav Klasik
9 Rokoko Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
10 İslam Mimarisi Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
11 Osmanlı İmparatorluğu Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
12 Neoklasizm Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
13 Neoklasizm Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
14 19.Yüzyıl Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
15 19.Yüzyıl Teorik Anlatım, Projeksiyon ile Sunum
16 Final sınavı Klasik

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 E.H. GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, Remzi Yayınları.
2 Adnan TURANİ, Dünya Sanat Tarihi, Remzi Yayınları
3 Gina PISCHEL, Sanat Tarihi Ansiklopedisi, C.2, Görsel Yayınları.
4 Germain BAZİN, Sanat Tarihi, Sosyal Yayınları.
5 Heinrich WÖLFLIN, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Remzi Yayınları.
6 Sanatı Tanıyalım Dizisi (Roman Gotik, Rönesans, Barok), İnkilap Kitabevi.
7 Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, Görsel Yayınları.
8 Engin AKYÜREK, Ortaçağ´dan Yeniçağ´a Felsefe ve Sanat, İştar Yayınevi.
9 Afşar TİMUÇİN, Düşünce Tarihi.
10 Internet bazlı kaynaklar

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Tarihsel süreç içerisinde Ortaçağ ve Yeniçağ´da oluşturulan plastik sanatların toplumsal, düşünsel, siyasal ve ekonomik boyutlardaki oluşumunu ve değişimini algılatmak 7 1͵2
2 Elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi 12 1͵2
3 Mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi 7͵14 1͵2
4 Mimari anlayışları örneklendirebilme 2͵7 1͵2
5 Sanat kültürü ve estetik konularında üretime yön verebilecek bilgiye sahip olabilme 12 1͵2
6 Farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme 1 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 3 3
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 0 0 0
16 Son Sınav 1 3 3
  90