İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

PSİKOLOJİYE GİRİŞ I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY101 Güz 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili İngilizce
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Prof.Dr. Ünsal YETİM
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu ders kapsamında psikolojiye ilişkin giriş niteliğinde temel bilgi, süreç ve kavramların öğrenciye aktarılması hedeflenmektedir. Dersin temel amacı insan davranışı ve bilişsel süreçlerine yönelik Psikoloji alanında yürütülmüş araştırma bulgularını ve geliştirilmiş kuramların temel önermelerini öğrencilerle paylaşmaktır.
İçeriği Bu ders, psikolojinin tarihi, tanımı ve temel bilim çalışması yapan alt dallarının ilgi alanları ve yaklaşımlarını içerir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Psikolojiyi tanımlar.
2 Psikoloji tarihini bilir.
3 Psikoloji ekollerini sayar.
4 Psikolojinin araştırma yöntemlerini bilir
5 Psikolojinin alt alanlarını bilir.
6 Fizyolojik psikolojinin ve öğrenme psikolojisinin temel ilgi alanlarını ve yaklaşımlarını söyler.
7 Duyum ve algı psikolojisinin temel ilgi alanlarını ve yaklaşımlarını söyler. Farklı bilinç hallerinin neler olduğunu söyler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Psikoloji nedir? Senkron + Asenkron
2 Psikolojinin Altı Ana Perspektifi Senkron + Asenkron
3 Evrim ve Doğal Seleksiyon Senkron + Asenkron
4 Vücut İletişim Sistemleri Senkron + Asenkron
5 Davranışsal ve Zihinsel Süreçler Senkron + Asenkron
6 Duygu Haline Gelen Bir Uyarım - Sinyal Tespit Teorisi Senkron + Asenkron
7 Duyular Arası Duygular Senkron + Asenkron
8 vize Online Test
9 Duyum ve Algı Arasındaki İlişki Senkron + Asenkron
10 Klasik Koşullanma Senkron + Asenkron
11 Edimsel Koşullanma Senkron + Asenkron
12 Bilişsel Psikoloji Perspektifinden Öğrenme Senkron + Asenkron
13 Hafıza Senkron + Asenkron
14 Anılar Oluşturma - Anıları Geri Getirme Senkron + Asenkron
15 Bellek Hataları Senkron + Asenkron
16 Son Sınav Online Test

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Gerrig, R. J., & Zimbardo, P. G. (2017). Psikoloji ve yaşam (Çev. Gamze Sart, ). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Psikolojiyi tanımlar. 1 1͵2
2 Psikoloji tarihini bilir. 10 1͵2
3 Psikoloji ekollerini sayar. 3 1͵2
4 Psikolojinin araştırma yöntemlerini bilir 2 1͵2
5 Psikolojinin alt alanlarını bilir. 4 1͵2
6 Fizyolojik psikolojinin ve öğrenme psikolojisinin temel ilgi alanlarını ve yaklaşımlarını söyler. 2 1͵2
7 Duyum ve algı psikolojisinin temel ilgi alanlarını ve yaklaşımlarını söyler. Farklı bilinç hallerinin neler olduğunu söyler. 5 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 20 20
8 Ara Sınav 1 7 7
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 25 25
16 Son Sınav 1 14 14
  150