İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )

Ders Bilgileri

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
PSY103 Güz 3 0 3 6

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Doç. Dr. Mehmet Bilgin
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Plan iyi araştırma, araştırma yöntemlerinin güçlü ve sınırlamaları anlamak: Tabii onlar böylece öğrencilere bir aşinalık ve anlayış davranış bilimleri çeşitli araştırma yöntemlerinin sağlamayı amaçlamaktadır.
İçeriği Bu ders psikolojik araştırma teknikleri ve yöntemlerine bir giriş niteliğindedir. Ele alınacak konular araştırma mantığı, çeşitli psikolojik olguların nasıl inceleneceğine karar verirken ele alınması gereken hususlar ve belli konuları çalışırken göz önüne alınması gereken sınırlılıklardır. Araştırmaya içten veya dıştan gelebilecek tehditler ele alınacaktır. Bu hususlarda psikolojideki çeşitli araştırmalardan örnekler verilecektir. Öğrenciler ders notlarının yanı sıra aktif bir şekilde araştırma projeleri hazırlayıp analiz edeceklerdir. Ayrıca öğrenciler araştırma raporu yazmayı da öğreneceklerdir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Bilim kavramını ve işlevlerini tanımlar.
2 Araştırmalarda kullanılan ölçme araçlarını ve bu araçlarda aranan nitelikleri listeler.
3 Bilimsel araştırmaları sınıflandırır.
4 Temel araştırma yöntemlerini tanır.
5 Araştırma problemi ve hipotez kavramlarını açıklar.
6 Örnekleme yöntemlerini betimler.
7 Çeşitli araştırma türlerini birbirinden ayırır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 BİLGİ NEDİR? SENKRON, ASENKRON
2 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SENKRON, ASENKRON
3 BİLİMSEL DÜŞÜNME YÖNTEMİ SENKRON, ASENKRON
4 POZİTİVİZM VE GÖRECELİK SENKRON, ASENKRON
5 BİLİMSELLİĞİN ÖLÇÜTLERİ SENKRON, ASENKRON
6 BİLİMİN AMAÇLARI SENKRON, ASENKRON
7 BİLMENİN YOLLARI SENKRON, ASENKRON
8 vize ÖDEV
9 BİLİMSEL YÖNTEM SENKRON, ASENKRON
10 BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI SENKRON, ASENKRON
11 ARAŞTIRMA SENKRON, ASENKRON
12 ARAŞTIRMANIN SINIFLANDIRILMASI SENKRON, ASENKRON
13 NİCEL ARAŞTIRMA SENKRON, ASENKRON
14 NİTEL ARAŞTIRMA SENKRON, ASENKRON
15 ARAŞTIRMA SÜRECİNİN AŞAMALARI SENKRON, ASENKRON
16 Son Sınav ÖDEV

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 "Goodwin, C. James. Research in Psychology: Methods and Design. NewYork: Wiley, 2007. ISBN-13: 978 0471450085 "
2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ: ŞENER BÜYÜKÖZTÜRK

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ödev Ödev
2 %60 Ödev Ödev

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Bilim kavramını ve işlevlerini tanımlar. 1
2 Araştırmalarda kullanılan ölçme araçlarını ve bu araçlarda aranan nitelikleri listeler. 3
3 Bilimsel araştırmaları sınıflandırır. 8
4 Temel araştırma yöntemlerini tanır. 6
5 Araştırma problemi ve hipotez kavramlarını açıklar. 6
6 Örnekleme yöntemlerini betimler. 12
7 Çeşitli araştırma türlerini birbirinden ayırır. 14
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 18 18
8 Ara Sınav 1 7 7
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 27 27
16 Son Sınav 1 14 14
  150