Fen Bilimleri Enstitüsü
Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı ( Tezsiz )

Kuruluş Bilgileri
Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı yüksek lisans programına öğrenci almaya 2014-2015 öğretim yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece
Yüksek Lisans

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 30 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders, ve proje çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 90'dir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir.

Program Profili
Sunulan programın genel amacı, gerçek yaşamda bilişim teknolojileri tekniklerin kullanımını göstermek, bilgi teknolojileri alanında ve uygulamalı ve teorik istatistik alanlarında kullanılmak üzere yeni teknikler geliştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar Üniversitelerde ya da şirketlerde iş bulabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezsiz yüksek lisans programı mezunları doktora düzeyi öğrenime başvuramazlar

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yüksek lisans öğrencisinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten dönem sonu notu olarak kredili ders ise en az (CC), kredisiz ders ise (S) notu alması gerekir. Akademik takvimde belirtilen sürede öğretim üyesi tarafından not takdir edilmeyen kredili dersler (FF), kredisiz dersler (U) notu olarak işlem görür. Harf notları, yüzdelik karşılıkları ve katsayılar: 90-l00 AA 4.0 85-89 BA 3.5 80-84 BB 3.0 75-79. CB 2.5 70-74 CC 2.0 60-69 DC 1.5 50-59 DD 1.0 40-49 FD 0.5 39-00. FF. 0.0

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı için 4 adet Bilgisayar Laboratuvarımız mevcuttur.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üye. MEHMET ALİ AKTAŞ
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Arş. Gör. SERCAN URTEKİN
Adres Bahçelievler Mahallesi 16. Cadde No: 77, 33140 Yenişehir / Mersin, Türkiye
Posta Kodu 33140
Telefon +903243253300/214
Fax +903243253301
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=3
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir