Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme Yüksek Lisans Programı ( Tezli )

Kuruluş Bilgileri
Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, üniversitenin kuruluş tarihi olan 23 Haziran 2009 tarihinde, 5913/1 sayılı kanun ile kurulmuş ve kuruluşu 07 Temmuz 2009 tarihli 27281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İşletme Yüksek Lisans programı, YÖK tarafından 05 Nisan 2012 tarihinde onaylanmıştır.

Kazanılan Derece
İşletme Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Dört yıllık lisans derecesi olan öğrenciler başvurabilir. Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için ayrıca ALES'ten programın puan türü olan eşit ağırlık puanı olarak en az 55 almak gereklidir.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Ulusal veya yabancı bir üniversitede yüksek lisans programına kaydolmuş ve en az bir yarıyıl ders almış öğrenciler programa başvurabilir. Bu öğrencilerin geldikleri üniversitede almış oldukları dersler, Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara göre programa kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İşletme alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak; Yüksek lisans tezi hazırlamak ve jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili
Programın temel amacı, kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu, geleceğin girişimcilerini, yöneticilerini ve liderlerini yetiştirmektir. Program, öğrencilerin yönetim ve işletme fonksiyonları kapsamında teorik ve uygulamalı çağdaş bilgilerle donatılmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunların çok geniş bir istihdam yelpazesi bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse mezunlarımız ihracat ve ticaret firmalarında, lojistik sektörde, belediyelerde, devlet kurum ve kuruluşlarında iş fırsatları bulmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezli MBA programından mezun olanlar doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Tüm sınav, ölçme, değerlendirme ve not verme sistemi, her ders için hazırlanan Ders Tanıtım Formu'nda belirtilmiştir. Bununla birlikte genel olarak her ders için bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Dersin özelliğine göre bu sınavlar ders tanıtım formunda açıkça belirtilmek üzere, proje, araştırma vb. gibi yöntemlerle de yapılabilir. Son değerlendirme 4'lü puanlama sistemi üzerinden yapılarak başarı harfine dönüştürülür.

Mezuniyet Koşulları
Derslerini tamamlayan ve mezuniyet projesini hazırlayan öğrenci, dört üzerinden en az 2.0 genel not ortalaması ve FF veya FD alınmış herhangi bir ders olmaması koşulu ile mezun olabilir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Çalışan öğrencilerin derslere devam edebilmelerini sağlamak maksadıyla, dersler hafta iç akşam 18:00-21:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Arş. Gör. ÖMÜR SALTIK
Adres Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü Bahçelievler Mah.16.Cadde No:77
Posta Kodu 33140
Telefon 00 90 (324) 325 33 00 GSM: 0530 290 96 95
Fax 00 90 (324) 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=227
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir