Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme Ekonomisi Yüksek Lisans Programı ( Tezsiz )

Kuruluş Bilgileri
Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, üniversitenin kuruluş tarihi olan 23 Haziran 2009 tarihinde, 5913/1 sayılı kanun ile kurulmuş ve kuruluşu 07 Temmuz 2009 tarihli 27281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İşletme Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans programı, YÖK tarafından 31.08.2010 tarihinde onaylanmıştır.

Kazanılan Derece
Tezsiz Yüksek Lisans

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Dört yıllık lisans derecesi olan öğrenciler başvurabilir. ALES notu gerekli değildir.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Ulusal veya yabancı ülke üniversitelerinde kayıtlı olup ders almış olan öğrenciler yatay geçiş yoluyla programa başvurabilirler. Geldikleri üniversitelerde aldıkları dersler, Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin esasları çerçevesinde programa kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Dört yıllık lisans diploması.

Program Profili
Bu program özel sektör çalışanlarının ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini artırmayı, bu amaçla başta firma teorisi olmak üzere şirketlerin rekabet ortamında ihtiyaç duyacakları bilgi ve vizyonla donatmayı amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri
Bu bölümü bitiren öğrencilerin özel sektörde orta ve üst düzey yönetim becerileri kazanacakları ümit edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezsiz yüksek lisans programı mezunları doktora düzeyi öğrenime başvuramazlar

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Tüm sınav, ölçme, değerlendirme ve not verme sistemi, her ders için hazırlanan Ders Tanıtım Formu'nda belirtilmiştir. Bununla birlikte genel olarak her ders için bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Dersin özelliğine göre bu sınavlar ders tanıtım formunda açıkça belirtilmek üzere, proje, araştırma vb. gibi yöntemlerle de yapılabilir. Son değerlendirme 4'lü puanlama sistemi üzerinden yapılarak başarı harfine dönüştürülür.

Mezuniyet Koşulları
Derslerini tamamlayan ve mezuniyet projesini hazırlayan öğrenci, dört üzerinden en az 2.0 genel not ortalaması ve FF veya FD alınmış herhangi bir ders olmaması koşulu ile mezun olabilir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Çalışan öğrencilerin derslere devam edebilmelerini sağlamak maksadıyla, dersler hafta iç akşam 18:00-21:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üye. İBRAHİM BOZ
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Arş. Gör. ÖZLEM BULUT
Adres Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü Bahçelievler Mah.16.Cadde No:77
Posta Kodu 33140
Telefon
Fax
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=138
E-Posta
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir