Sosyal Bilimler Enstitüsü
Psikoloji Yüksek Lisans Programı ( Tezli )

Kuruluş Bilgileri
Psikoloji Bölümü Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde 2010 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
1. Adayın herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmuş olması, 2. Psikoloji lisans mezunu olmayan adaylar, ilgili yüksek lisans programını kazandıkları takdirde bölüm akademik kurulunun uygun gördüğü dersleri alacak şekilde ve en fazla bir yıl olmak üzere bilimsel hazırlığa tabi tutulurlar.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Toros Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1. Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 75 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili
Psikoloji yüksek lisans programı öğrencilerine alanlarında ileri düzeyde kuramsal, deneysel, yöntemsel bilgi edinmeyi ve bu bilgiyi uzmanlık alanındaki araştırmalara dönüştürme ve uygulamaya aktarabilme yeteneğini kazandırmayı hedeflemektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Bu programın mezunları, KPSS den gereken puanları almaları durumunda, Sağlık, Adalet ve İç İşleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından psikolog olarak atanmaktadır. Ayrıca mezunlar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim ve iyileştirme merkezlerinde psikolog olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Toros Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları
1. Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 75 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Bölümümüz 2 Profesör, 3 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi ile lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve bilimsel etkinliklerini sürdürmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. KAMURAN ELBEYOĞLU
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Arş. Gör. HÜSAMETTİN YAZAR
Adres Bahçelievler Mahallesi 16. Cadde No: 77, 33140 Yenişehir / Mersin, Türkiye
Posta Kodu 33140
Telefon (0324) 325 33 00
Fax (0324) 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=134
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir